Selamat Datang Ke Taman Bahasa Melayu (Tahap 1) 欢 迎 来 访 !

Nota Tatabahasa

1.   Dengar dan baca bersama.


  2.   Kata Ganda

   3.   Baca ayat berkaitan kata nama am. 

    

   4.  Kata Nama Khas
   5.  Kata Hubung.


   6.  Imbuhan

   7. Kata Tanya

   8.  Penjodoh Bilangan